Singlefire sytytys

Ultima singlefire sytytys,sopii -70/-99 Evo ja Sportster